hiệu chuẩn thiết bị đo lường điện tử
hiệu chuẩn máy đo độ sáng
hiệu chuẩn lực và độ cứng