HỒ SƠ PHÁP LÝ

Với hồ sơ pháp lý đầy đủ và chuyên môn kỹ thuật vững chắc,
MECAL tự hào cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hiệu chuẩn chất lượng và đáng tin cậy.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
DOANH NGHIỆP

GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017

CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC CỦA ĐỘI NGŨ MECAL